Wojciech Lesicki

Senior Security Incident Responder w GlaxoSmithKline

Pracuje jako Senior Security Incident Responder w GlaxoSmithKline, gdzie skupia się na zagadnieniach m.in. threat hunting, threat intelligence, incident response. Wcześniej Team Leader w dziale IT Security (Allegro) gdzie pracował przy obronie całości platformy Allegro, bezpieczeństwie procesu wdrożeniowego, pentestach oraz na projektach związanych z bezpieczeństwem całej firmy. Współpracował z developerami i biznesem szukając tego, co można zrobić, by było bardziej bezpiecznie.

W czasie wolnym chodzi po górach, zgłębia framework ATT&CK MITRE czy też pomaga innym bronić się przed przestępcami tworząc reguły detekcyjne w ramach projektu Sigma rules.