Bohdan Widła

Radca prawny

Radca prawny od roku 2014. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, od 2019 roku doktor nauk prawnych. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego – 9th American Law Program prowadzoną przez The Catholic University of America – Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński.

Od 2009 roku doradza w zakresie nowych technologii i zamówień publicznych. Brał udział w projek- tach dotyczących umów wdrożeniowych i serwisowych (opracowywanie, negocjacje, audyty), umów licencyjnych (negocjacje umów licencyjnych, audyty umów, w tym w zakresie tzw. licencji wolnego i otwartego oprogramowania) oraz z zakresu zamówień publicznych, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających (wsparcie w postępowaniu przetargowym, przygotowywanie dokumentacji, repre- zentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą).

Autor artykułów w prasie naukowej i branżowej dotyczących prawa własności intelektualnej, umów wdrożeniowych oraz prawnych aspektów udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne.