Piotr Rzeszut

Piotr Rzeszut

Inżynier systemów wbudowanych

Piotr Rzeszut urodził się w 1994 roku w Krakowie. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie naukami ścisłymi, w szczególności chemią, fizyką, elektroniką i informatyką. W 2018 roku ukończył studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując z wyróżnieniem tytuł magistra inżyniera. Po studiach prowadził badania z zakresu elektroniki spinowej i sprzętowych sieci neuronowych w Zespole Elektroniki Spinowej w Instytucie Elektroniki AGH. Poza pracą zawodową jako inżynier systemów wbudowanych zajmuje się dydaktyką i popularyzowaniem wiedzy z zakresu elektroniki cyfrowej, mikrokontrolerów i układów programowalnych. Prywatnie miłośnik kina, fotografii, muzyki filmowej oraz pasjonat żeglarstwa i lotnictwa.

©2023 Mega Sekurak Hacking Party